Kronikk

fjellhagen

Peker på årsaker som betydelig gjengroing, krevende driftsforhold og begrenset publikumstilgang ved Kongsvoll:

Avvikler aktiviteten i fjellhagen

FRYKTER FRISLIPP: Det er uforklarlig at Arbeiderpartiet vil fremme mer motorkjøring og støy i hytteområder, et forslag som selv et stort antall grunneiere og hytteeiere er imot, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

– Ta til fornuft og stem ned forslaget, skriver Norsk friluftsliv:

Snøscooterkjøring på ville veier

Ulsbergkrysset forbinder ny E6 med eksisterene E6 og riksveg 3. E6 blir gjennomgående i krysset. Nå vil vegvesenet utbedre strekningen mellom Ulsberg og Oppdal for å få mer lik standard.

Nye Veier-sjefen om trafikksikkerhet og miljø:

Ny E6 legger beslag på mindre jord