Politikk

Her vedtar flertallet på 14 bruk av tvang for å sikre skiløypa på Gjevilvassveien. Mindretallet på 11, som holder opp stemmesedlene på bildet, ønsket å stanse ekspropriasjonsprosessen. NRK Trøndelag var til stede for å dekke saken.

Flertall for ekspropriasjon i Gjevilvassdalen:

Her sikres løypa med tvang

 1. oddvar magne skjørstadmo For 2 dager siden

  Jeg synes det er noe som virker litt rart. I noen kommentarer så er det hevdet at Høyesterettsdommen ikke har noen innvi... Vis mer Jeg synes det er noe som virker litt rart. I noen kommentarer så er det hevdet at Høyesterettsdommen ikke har noen innvirkning på en eventuell ekspropriasjon av skiløype på Gjevilvassveien. Høyesterettsdommen gir mehold til 5-6 av grunneiere til å brøyte veien, opp mot flertallet av grunneierne som er positiv til skiløype. Rådmannen har ei opptelling på at 61 av grunneierne (altså flertallet), er positiv til skiløype. Men er det da ikke slik at Høyesterettsdommen fratar flertallet nettopp dette. Så hvis Kommunen skal basere et flertall av grunneierne som grunnlag for ekspropriasjon, så setter vel dommen i Høyesterett en stopper for det? Og Høyesterettsdommen er vel overordnet, og har mer tyngde, enn det kommunen bestemmer?

 2. Per Indergård For 4 dager siden

  Jeg har gått mye på ski (både tynne og breie – på og utenfor spor) både i nedre trase og oppe på flyene på oversiden av ... Vis mer Jeg har gått mye på ski (både tynne og breie – på og utenfor spor) både i nedre trase og oppe på flyene på oversiden av veien. Vernemyndighetene har viselig nok sagt nei til øvre trasé. Det er fint her - ja fint i godvær! Når det snør og blåser vil en øvre løype ikke ha det skyddet for uvær en får nede langs løypa på veien. Det vil også være en større høydeforskjell på en slik løype. Når det er værhardt viser løypa langs veien virkelig fram sine fremste kvaliteter der den ligger i ly. Så til den nedre løypa. Jeg har også gått der mange ganger og allerede i mars begynner de mange myrene og manglende fundament og gjøre sitt for spor og snøsåle. I mildvær allerede i mars får vi isgang og overvann her slik at løypa ikke er farbar hverken på ski eller på beina. Dette er det gitt innspill på fra mange. I seine påsker med plussgrader er løypa nede ofte ufremkommelig.

Legg inn kommentar
Kommunestyret i Oppdal ønsker å være med på det grønne skiftet og vil blant annet satse på ladbare biler i kommunen.

Kommunen vil bli miljøfyrtårn og ta det grønne skiftet:

Vurderer el-sykler og ladbare biler

 1. Espen Nyberg For 5 dager siden

  Velkommen etter :) Bra regjeringen har likestilt elsykkel med vanlig sykkel i utmark også.

 2. Egil Hjelmeland For 6 dager siden

  Så bra! Et tiltak som vil gjøre mye for vintersyklistene kan gjennomføres umiddelbart: Brøyte veier og fortau i sentrum ... Vis mer Så bra! Et tiltak som vil gjøre mye for vintersyklistene kan gjennomføres umiddelbart: Brøyte veier og fortau i sentrum bedre (tenker spesielt på Inge Krokanns vei).

Legg inn kommentar
Flere grunneiere kommer nå ned fra gjerdet i spørmålet om skiløype på Gjevilvassveien. Her fra kommunens møte med grunneierne 17. september på Oppdal turisthotell.

GJEVILVASSVEIEN: Løypetilhengere dro i gang navne-aksjon:

Grunneierflertall for løype

OPP dokumenterte sommer utfordringen med turister som krysset rundkjøringen i sentrum uten å følge anvist skilting.

Mange innspill til trafikksikkerhetsplanen:

Tar grep i farlige kryss

 1. Odd Nyberg For 2 uker siden

  Enig, og det er ikke enkelt å navigere fra AtB i Oppdal. Start med å lage et vanlig Kryss mellom kjøpesentrene. Det er b... Vis mer Enig, og det er ikke enkelt å navigere fra AtB i Oppdal. Start med å lage et vanlig Kryss mellom kjøpesentrene. Det er bærekraft i slike enkle løsninger.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 2 uker siden

  Vil minne om det nybygde krysset, Inge Krokans vei/Russerveien. Krysset er altfor trangt, og har for dårlig oversikt nor... Vis mer Vil minne om det nybygde krysset, Inge Krokans vei/Russerveien. Krysset er altfor trangt, og har for dårlig oversikt nordover, når en kommer fra øst, med tanke på all trafikken som er der. Bla. busser og store lastebiler/trailere.

Legg inn kommentar
Listetopp for MDG, Mari Rui Heiniger har kjørt el-bil i fem år.

MDG stiller liste til valget i Oppdal for første gang:

Hun skriver historie

 1. Inge Bertil Bruseth For 3 uker siden

  Mer om rus!Mange i Oppdal har alvorlige rusproblemer.Men må folk med rusproblemer kollapse før de får hjelp? ??

 2. Inge Bertil Bruseth For 3 uker siden

  Det florerer av narkotiske rusmidler! Alkohol er også et meget alvorlig og vanedannende rusmiddel,men lovlig! Å da er de... Vis mer Det florerer av narkotiske rusmidler! Alkohol er også et meget alvorlig og vanedannende rusmiddel,men lovlig! Å da er det kanskje ikke så farlig 🙄

Legg inn kommentar