Politikk

Hallvard Storli og Linda-Mai Helmersen Weiseth med ektemannen Rune Weiseth bak, forlater fornøyd kommunestyresalen etter møtet der det ble vedtatt at Lønset skole består.

Sp mener det er «forsvarlig, men ser faremomentene»:

Lønset får ett år

 1. Aud Marie Bøe For 14 minutter siden

  Kan trøste Meslo med at å bevare Lønset oppvekstsenter ikke er unnfallenhet styrt av følelser. Tro det eller ikke, men v... Vis mer Kan trøste Meslo med at å bevare Lønset oppvekstsenter ikke er unnfallenhet styrt av følelser. Tro det eller ikke, men vi foreldrene utenfor sentrumskjernen er også oppgående voksne og foreldre, med utdanninger, livserfaringer som gjør oss i stand til å vite hva som er best for våre barn. Vil faktisk påstå at jeg vet bedre hva som er bra for mine barn, enn Meslo tror er best for mine barn ☺

 2. Sigmund Fostad For 1 time siden

  Og kommunestyreflertallet i everksaka tok samtid bort det økonomiske grunnlaget for å følge opp tidligere lovnader om sk... Vis mer Og kommunestyreflertallet i everksaka tok samtid bort det økonomiske grunnlaget for å følge opp tidligere lovnader om skole og oppvekstsenter ut over 2019. Kondolerer Lønset!

Legg inn kommentar
Skiløypa på Gjevilvassvegen.

Knapt flertall for regulering av skiløype:

Åpner for bruk av tvang

 1. Sigmund Fostad For 59 minutter siden

  Etter det som beklageligvis allerede har skjedd av feildisponeringer, kan en fortsatt grunnløs rådmannslojalitet bli sær... Vis mer Etter det som beklageligvis allerede har skjedd av feildisponeringer, kan en fortsatt grunnløs rådmannslojalitet bli særdeles dyr for kommunen på mer enn en måte. Skiløyper utenom kjørevegene vil bli en nødvendighet. Hvorfor ikke være litt framtids- og løsningsorientert?

Legg inn kommentar
Ordfører Kirsti Welander refset kommunestyret for lekkasjen som ligger bak forrige ukes oppslag i OPP om everksalget. Welander vurderer anmeldelse.

EVERK-SALGET: Hevder kommunen taper 3 mill. på OPP-artikkel:

Vurderer å anmelde lekkasje

Ordfører Kirsti Welander og fungerende gruppeleder Anne Grete Hoelsether går inn for salg av hele everket. Flertallet i Ap- gruppa vil beholde kommunalt eierskap og ordføreren konkluderer med at det ikke blir flertall i kommunestyret for å selge alt.

Ap avviser opsjonsavtalen med TrønderEnergi:

Neppe flertall for everksalg

 1. Sigmund Fostad For 12 timer siden

  Nå går toget! Betydningen av 100% salg kan verdimessig sammenlignes med følgen av at eiendomsskatt ble innført i 1980. S... Vis mer Nå går toget! Betydningen av 100% salg kan verdimessig sammenlignes med følgen av at eiendomsskatt ble innført i 1980. Salget av 50,1% betyr ca. 90 mill kr. Til kommunen. Sannsynligheten for at det er siste gang vi kan regne verdi for denne delen i omsetning er nå. All erfaring tilsier at OE ikke oppnår en effektivitet som kan bevare denne verdien, Nettleia som følge av ikke salg nå vil etter beregningene bety et årlig tap for oppdalingene på anslagsvis 10-12 mill pr år i snitt, eller kapitalisert: Ca 200-240 mill kr. Tilsammen vil tapet ved ikke gjennomføre salgsavtalen nå utgjøre samlet ca 300-330 mill kr. I minus for oppdalssamfunnet. Når en vet hva slike beløp betyr, jfr eiendomsskatten, er det en alvorlig tildragelse bevisst å unndra lokalsamfunnet slike verdier.

Legg inn kommentar

Ap vil stoppe arbeidet med ny brannstasjon i Vikavegen:

Rykk tilbake til start – igjen!

 1. Inge Bertil Bruseth For 2 dager siden

  Når det gjelder barna så er det til og fra skolen jeg mente.

 2. Inge Bertil Bruseth For 5 dager siden

  Brannvesenet rykker ut til Brann og bilulykker m, m sammen med Ambulanse og politi. La ikke plasseringa føre til flere u... Vis mer Brannvesenet rykker ut til Brann og bilulykker m, m sammen med Ambulanse og politi. La ikke plasseringa føre til flere ulykker. Utrykning er spennende å se på. Og noen barn tror at brannbilen kan stoppe momentant. Syrenene kan skremme barna! Noen kan springer ut i veien istedet for ut av veien. Industriområdet har god plass til brannstasjon.

Legg inn kommentar

Avviser at Høyesterettsdom får konsekvenser for reguleringsplan:

Skal sikre skiløype med tvang

 1. Aud Marie Bøe For 4 dager siden

  Kun tenkt me å sjå kor my peng kommun ha bruka på ta styret her🤔 Årlig bruk. Penga som kun ha værre brukt på sykehjem, e... Vis mer Kun tenkt me å sjå kor my peng kommun ha bruka på ta styret her🤔 Årlig bruk. Penga som kun ha værre brukt på sykehjem, eldre og demente. For d æ no vektiast for rådmann i andre saka kor penga ska fordeles.

 2. Sigmund Fostad For 5 dager siden

  Kommunens sammenblanding av forvaltningsmyndighet og private tvister i Gjevilvassdalen. I innledningen til K-sak 18/59 ... Vis mer Kommunens sammenblanding av forvaltningsmyndighet og private tvister i Gjevilvassdalen. I innledningen til K-sak 18/59 sier rådmannen bl.a.: ”I denne saken er det viktig å tydeliggjøre at det er et klart skille mellom Oppdal kommune som forvaltningsmyndighet og de privatrettslige tvister som har pågått i Gjevilvassdalen mellom veglaget og bruksberettigede.” Denne erkjennelsen kommer lovlig sent. Etter at rådmannen gjentatte ganger har fristet kommunestyret til å følge ham ved å velge side i den uenighet om bruken av vegen som har vært stridens kjerne. Først brukte rådmannen, som grunneier, og i høyeste grad privatrettslig, kommunale midler til ”kjøpe” tilhengere blant grunneierne for sitt syn. Bl. a. ble det lovet (og brukt) kommunale midler til å prosedere mot de grunneierne som hevdet sine soleklare rettigheter. Deres rettigheter er nå uttrykkelig stadfestet av Høyesterett. Dernest tilskyndet rådmannen veglaget til å benytte det flertall han hadde medvirket til å etablere som særdeles aktiv grunneier i veglaget, til å fortsette den urettmessige tvisten. Saksgangen viser at rådmannen satte sin lit til at striden skulle bli avgjort i hans favør. Rådmannens ”utsettelsforslag” med hensyn til ekspropriasjonen, i desember 2017, viser hans sterke antagele om at Høyesteretts avgjørelse som skulle markere ”seieren” for ”skøyteløypa” til Gjevilvasshytta, var innen rekkevidde. Det er patetisk når rådmannen nå maner til at det er viktig å ikke blande rollene. Han ble sterkt advart da han satset på den aktive rollen som grunneier, for å oppnå sine ensidige ønskemål. Uten omtanke for konsekvensene. Å bruke kommunale midler og innsats for å engasjere seg så sterkt og ubetinget på en side i en slik konflikt, var et klart brudd med all kommunal tradisjon. Skadefølgen er uoverskuelig. Ved nærmere gjennomsyn av saken, er det lett å oppdage at rådmannen bevisst har tråkket ettertrykkelig i salaten. Tillitskrisen han har sørget for, er så omfattende at det antagelig ikke lar seg utbedre så lenge han sitter i rådmannsstolen. Men skadefølgen for kommunen er både dypere og mere langvarig, etter som kommunen som forvaltnigsorgan har mistet grunnleggende tillit på grunn av den handlemåte kommunestyrets flertall har latt seg friste til. Skal det skje en normalisering som viser at kommunen har en likeartet og nøytral respekt for rettighetene til alle borgerne i kommunen, må kommunestyret beklage sin kraftige, ensidige støtte til en gruppe som til overmål manglet rettsgrunnlag for sin opptreden overfor rettighetshaverne. En kan bare håpe at forholdet til de som med god grunn har mistet tilliten til kommuneforvaltningen, kan bedres ved større lærevillighet i kommuneforvaltningen, samt konkludent, skikkelig adferd i framtida. Det kan være nyttig med et lite tilbakeblikk for å få med seg årsakene til at det kunne bære så utrivelig galt av sted: Til å begynne med var det kommunestyrets klare hensikt å finne en løsning ut av striden om skiløype i Gjevilvassvegen. Derfor ble det også besluttet å fremme forslag om regulering av en skiløype utenfor vegen. I ettertid kan en se at rådmannen allerede da hadde gjort seg opp den mening at løypa skulle gå på vegen, ikke ved siden av. Hvordan skulle han få det til? I sitt forslag til løype ved siden av vegen sørget han for å putte inn en betingelse som ingen i kommunestyret la særlig brett på, men den skulle vise seg å være et avgjørende poeng for den eskalering av striden som vi har sett i ettertid. Rådmannen foreslo nemlig som betingelse for en løype ved siden av vegen, at den hadde samme standard som vegen som grunnlag for tråkking av skiløype. Da dette ikke så ut til å være tistrekkelig skremsel mot godkjenning av en løype utenfor vegen, fikk rådmannen et problem som han løste på følgende måte: I planforslaget ba rådmannen Plankontoret lage en illustrasjon av hvordan denne løypa ville føre til naturinngrep. Og det gjorde Plankontoret, og som rådmannen antok, gikk fylkesmannens Miljøvernavdeling øyeblikkelig mot en løsning på grunn av Plankontorets megetsigende illustrasjon av inngrepssoner i terrenget på mer en 20 meters bredde. Miljøvernavdelingen ble gjort spesielt oppmerksom på denne ”katastrofale” virkningen av løypa, og ”vurderingsresultatet” ble som forventet. Rådmannen kunne bare beklage at planen måtte forkastes. Hverken rådmannen eller noen av hans presumtivt kyndige medhjelpere mælte ett ord om at det vitterlig var mulig med gode tekniske løsninger som ville gi forsvarlige inngrepssoner, uten noen nevneverdig utskjemming av naturen i de korte partiene dette gjaldt. Men på tross av de bebudete innsigelsene, godtok faktisk både fylkeskommunen og fylkesmannen planen med en løypebredde på 5-6 meter! Fylkemannens samtykke ble ifølge opplysninger, gitt i et møte der bl.a. ordføreren og kommunale tjenestemenn var til stede. Ved framleggingen av saken for kommunestyret ble bare Miljøvernavdelingens avvisning presentert som fylkemannens nei til planforslaget. Til slutt hadde rådmannen avviklet alle alternative muligheter formelt. Og som krone på verket fikk rådmannen kommunestyrets flertall til vedta at det ikke fantes noe terreng for skiløype i Gjevilvassdalen, utenom vegen! Resten er kjent katastrofe. 14.06.18 SFo

Legg inn kommentar
Frank Jenssen er fylkesmann i Trøndelag.

Regionråd med skarp uttalelse til fylkesmann:

Krever ultimatum fjernet

 1. Marianne Dolpen For 1 uke siden

  Er det bedre å la Rennebu gå helt konkurs? Når det i dag lånes penger til drift, betyr det at bærekraften i kommunen er ... Vis mer Er det bedre å la Rennebu gå helt konkurs? Når det i dag lånes penger til drift, betyr det at bærekraften i kommunen er borte. Hvordan i all verden skal økonomien kunne bedres kraftig de kommende år, så man får bygget det nødvendigste og gitt innbyggerne det tjenestetilbudet de har krav på, uten at man rasjonaliserer og effektiviserer kraftig? Rennebu kommer ikke bort fra at vi nærmest er bankerott. En bedrift som har så dårlig økonomi, legger ned eller slår seg sammen med andre. En kommune må også tenke økonomi, i tillegg til at de skal levere et godt tjenestetilbud. De største innsparelsene gjøres ikke ved å legge ned skoler eller andre funksjoner som er viktige for folket, men å kutte i ansatte på rådhuset. Slår man seg sammen med en eller flere kommuner, kan det spares millioner som kan brukes på folket, istedet for administrasjon.

 2. Odd Nyberg For 1 uke siden

  Akkurat som med barn dette - noen hører etter, andre må tas med tvang 😂

Legg inn kommentar
Slik ser Siva for seg «Låven» bygd på de to smale sentrumstomtene.

Aunasenterets advokat med brev til kommunen:

– Dette kan ikke bygges

 1. Geir Sæther For 1 uke siden

  Dette bygget har ingenting med fortetting i sentrum å gjøre, heller rasering.. Jeg ønsker innovasjons-bygget velkommen t... Vis mer Dette bygget har ingenting med fortetting i sentrum å gjøre, heller rasering.. Jeg ønsker innovasjons-bygget velkommen til Oppdal jeg men plasseres det her blir det heller fullstendig "plugging" av sentrumet vårt. Nå har vi endelig fått opparbeidet ei luftig sentrumsgate som fungerer MEGET bra og som folk storkoser seg i store som små, og så skal liksom alt dette røskes opp igjen nå for å tekke noens visjoner om hva som er bra for Oppdal.. Nei flytt bygget til en egnet tomt i nærheten der det ikke er nødvendig å trykke det ned i bakken med skoskje! Få Shelltomta på bordet, gamle meieriet også. (det er 90 meter forresten) og har enda plass til alle "innovatører" som trenger å parkere der 👍

 2. Andor Sæther For 1 uke siden

  Kunnet ikke vært mere enig Arnt. Dette er galskap fra ende til annen.. Nå som sentrumsområdet ble så åpent og trivelig s... Vis mer Kunnet ikke vært mere enig Arnt. Dette er galskap fra ende til annen.. Nå som sentrumsområdet ble så åpent og trivelig så er dette galskap å bygge. Greit nok med er innovasjonsenter, men hvorfor i alle dager skal de kline et slikt monsterbygg midt i sentrum? Nei nå må Oppdalingene begynne å si stopp for idiotiet. Har jo ei tomtved rundkjøringa i nordenden av sentrum, hvorfor ikke bruke dette som et alternativ. Eller gamle dekkmann tomta? Nå må Oppdal kommune begynne å høre på folket, vi som faktisk bor her! Å det samme med naboene som får denne veggen inn til seg. Nåkk æ nåkk!!

Legg inn kommentar
Prosessen rundt salg av Oppdal Everk har vært preget av lukkede møter og hemmelige dokumenter. Her fra et formannskapsmøte i fjor høst som ble gjennomført på everket, der pressen ble sendt på gangen. Ordfører Kirsti Welander (Ap) foreslo å stenge møtet om strategivalg for Oppdal Everk og fikk enstemmig tilslutning i formannskapet uten noe debatt. F.v: Olav Mellemsæter (H), rådmann Dagfinn Skjølsvold, Kirsti Welander, Bjørg Marit Sæteren (Sp) og Heidi Pawlik Carlson (KrF).

EVERK-DOKUMENTER: Fylkesmannen sender OPP-klagen i retur til kommunen:

Innsynsnekt var ugyldig