Politikk

Styreleder Torkil Leinum i Oppdal Everk (t.v), konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold og ordfører Kirsti Welander i samtaler før dagens kommunestyremøte der fremtidig strategi for Oppdal Everk skal vedtas.

EVERK-SALG: Presse og publikum sendt på gangen:

Everksalg bak lukkede dører

Ulsbergkrysset forbinder ny E6 med eksisterene E6 og riksveg 3 slik det går frem av den regulerte planen. Nye Veier ønsker en annen trasé frem til Ulsberg.

E6 Oppdal-Ulsberg og Rv. 70 inne på vegvesenets handlingsplan:

Veisatsing til 710 mill.

  1. Martin Almskår For 1 måned siden

    Er han i MDG? :)

  2. Odd Nyberg For 1 måned siden

    Flink han dærre Kjetil Solvik Olsen 👍 Koss parti æ han frå tru 😳

Legg inn kommentar
Ingen knutepunktutvikling på Dovrebanen i denne omgang.

STATSBUDSJETTET: Ingen knutepunktsatsing i regionen:

Setter to-timersavganger på vent

Unger fra Drivdalen barnehage må krysse E6 på Driva når de skal på tur. Det blir ingen endring på dette med det første siden regjeringen ikke prioriterer å gi grønt lys for den ferdigregulerte gang- og sykkelstien.

STATSBUDSJETTET: Strekningen Hevle-Driva nedprioritert

Gangvei i det blå

  1. Stig Otto Strand For 1 måned siden

    Utbygging av fibernettet til Driva kan løses ved å fortsette fra Snøvesvegen i sør (fibergrensa mot sør), via Ørstad-gre... Vis mer Utbygging av fibernettet til Driva kan løses ved å fortsette fra Snøvesvegen i sør (fibergrensa mot sør), via Ørstad-grenda og videre til Driva. Hovednettet kan sikkert og effektivt fremføres på Everkets høyspentstolper frem til Driva skole og boligfelt. Fremføringsmetoden kalles «OPGW» (fiber inne i jordtrådwire som henges opp under faselederne). Fra Driva boligfelt kan en benytte rør videre sør langs gangveg, samt strømnettet frem til området rundt Smegarden & Troll Arkitekter. I neste omgang kan prosjektet utvides til å også omfatte Engan, også her vil den beste fremføringsveg være høyspentnettet, alternativt et samarbeid med Jernbaneverket ifb ny Fiber via Dovrebanen Oslo – Trondheim som trolig skal bygges i løpet av 4 år.

Legg inn kommentar