OPP fra historien

Ingeborg Gorset, datteren Margot og det dødfødte spedbarnet ble fotografert før begravelsen, som var den 6. desember 1918.

Pandemien som tok 15.000 liv i Norge for hundre år siden:

Spanskesykens ofre

Abonnement