Oppdag Oppdal

Portrettet Mikael Hoel malte av Ingebrigt H. Sæter henger nå i Oppdal rådhus.

En avgjørende politiker

Abonnement
Mirakelbabyen Ståle Hage er en av 88 oppdalinger som ble født i 1988, Her er Ståle, mamma Randi og professor Sturla Eik-Nes.

Mirakelbabyen

Abonnement
Ola Mæle, motemannen bak klesmerket "Voice of Europe", "Henry Choice", "Bik Bok" og "Ultra Sport". Her Mæle på sitt kontor. På skrivebordet jeans av merket "Henry Choice".

Olas bukser

Abonnement
Skolene Vollan, Vognill, Bøaseter, Nerhoel og Torve ble stengt under polio-epidemien i Oppdal våren 1938. Auna gikk fri.

Virusepidemi har stoppet oppdalssamfunnet før:

Hele bygda fikk møteforbud

Abonnement
Sivert Donali (til venstre) og bygdebokforfatter Ola J. Rise under kunstlagets utstilling i 1947.

Ingen enkel kunst

Abonnement
 Billedtekst: Oppdal sentrum rundt 1960.

Følg utviklingen med historiker Lars Gisnås:

Bakgårdsbutikkene på Auna

Abonnement
Laura Ørstad løp fra steinras.

Sto på kjøkkenet da hun hørte rumling/

Steinras knuste Lauras hjem

Abonnement
Musikeren Terje Storli er dagens eier av Bekkenget. Han er oldebarn av Håkon Vorhaug.

Skred knuste bruket til Stage Dolls-bassistens oldefar:

Hardt slag for bureiser

Abonnement
Martin Breen ble intervjuet av OPP i 2009 om opptakene som ble gjort i områdene rundt Munkvollhovden-Storhornet.

Trysil-Knut fra Oppdal

Abonnement
OILs lysløype-komité besto av teknisk leder Frithjof Hågensli (til venstre), Olav Stensheim og Inge Mjøen. Komiteen hadde et nært samarbeid med telegrafbestyrer Erling Aarset.

Den revolusjonerende lysløypa

Abonnement
Bonden Johannes Haugen var utdannet treskjærer, og gikk blant annet i lære hos Ole O. Moene. Som botaniker var han selvlært.

Den selvlærte botanikeren

Abonnement
Knut H. Dørum (til venstre) og Harald Toftaker fyller vannkassene i Dørumselva ved Sesaker, i april 1947.

Hele bygda måtte kjøre vann

Abonnement
Kaffepause under byggedugnad av Lønset samfunnshus sommeren 1968. I midten fra venstre Erling Vindal, Gunnar Løkken, NN, NN Johans Horvli og NN. Fra høyre hjørne og rundt Harald Berdal, Henrik Vasli, NN, Inge Harald Bøe, Arne Blokhus, Erling Torve, Jan Storli, Inge Veggen, NN, NN, NN, Marit Veggen, Anna Torve, Kristine Torve og Ola T. Torve.

Det store samfunnshusløftet

Abonnement
Tore Olsen Grødal på sine eldre dager.

En 64 år lang sommerjobb

Abonnement
Oppdal sentrum fikk vann fra det private Oppdal vannverk i tjue år, til 1967.

Det dyrebare vannet

Abonnement
Både i 1858 og 1868 ble Klevgårdene rammet av dødelige snøskred. Her er syklister ved Klevgårdene i 1913.

Dødsskred fikk betydning

Abonnement
Johan Renander var en av de lokale alpinheltene.

De nye idrettsheltene

Abonnement
Snøhetta sett fra Snøheim.

Tjuvlånet av Snøhetta

Abonnement
Fellesslakteriet i Oslo.

Den store samvirkeskolen

Abonnement
Oppdal Skiheis på en snørik dag.

Den snøløse vinteren

Abonnement