Årsmøte Human-Etisk forbund

15.februar, 2018 19.00 Rådhuset

Avholdes torsdag 15.februar 2018

19.00 på Rådhuset

(Møterom Kullsjøen)

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret

innen 14 dager etter denne kunngjøring

Servering.

Styret