Årsmøte – Humanetisk forbund

11.februar, 2019 19.00 Rådhuset (Møterom Kullsjøen)

Human-Etisk Forbund – Oppdal og Rennebu lokallag

ÅRSMØTE

Avholdes mandag 11. februar kl. 19.00 på Rådhuset (Møterom Kullsjøen)

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen 14 dager etter denne kunngjøring

Servering

Styret