Årsmøte – Oppdal Demensforening

19.mars, 2018 19.30 Pauserommmet Oppdal Helsesenter

ÅRSMØTE i Nasjonalforeningen Oppdal Demensforening

Mandag 19. mars kl. 19.30 i pauserommet på Oppdal Helsesenter.

Vanlige årsmøtesaker.

Vel møtt!