Årsmøte Oppdal Husflidslag / Husfliden Oppdal SA

14.mars, 2018 19.00 Oppdalsmuseet

ÅRSMØTE for Oppdal Husflidslag og Husfliden Oppdal

på Oppdalsmuseet

Onsdag 14. mars kl. 19.00

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Tore Viken synger revyviser
  • Servering og utlodning

Velkommen!