Årsmøte – Skogtun grendahus

8.april, 2018 19.00 Skogtun, Fagerhaug

Årsmøte i Skogtun Grendahus 8. april kl. 19.00 på Skogtun.

 

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 25. mars.

 

Styret Skogtun grendahus.