Åsmund Flaten med venner

14.juli, 2018 19.00 Oppdal Kirke

«Kapellmester og musikalsk leder ved Trøndelag Teater, Åsmund Flaten, har samlet noen gode musikervenner med Oppdals-tilknytning, og sin mor Åse Ulekleiv Flaten, mangeårige klokker i Oppdal kirke, til en særdeles fin salmekveld.  Perler fra salmeskatten blir servert. Noen i ny drakt, andre i mer tradisjonell stil».

https://www.pilegrimsdager.no