Basar

12.oktober, 2018 18.00 Gisnås Forsamlingshus, Åshuset

Luftgeværskyting. tombola, pilkast, åresalg og loddsalg.

Mange fine gevinster.

Salg av kaffe/brus og gode kaker.