Between samling

21.april, 2017 18.00 Oppdal Kristne Senter

Ukentlig samling for barn 10-13 år. Andakt, lovsang, aktiviteter, kiosk, fellesskap mm. Denne gangen er det Betweenparty og vi holder på noe lengre! Alle er hjertelig velkomne!