Eldrekafe 60+

15.mars, 2019 11.00 Lønset miljøkafe

Vel møtt til ein prat med sambygdingar over ein kaffekopp og «raffelkaku». Det er og høve til å stikke innom  fotomuseet med utstilling av foto-/filmutstyr og billete frå tidsepoken 1960-90 frå Haldor Strand sitt arkiv. Ofte er det og kåseri frå historiske hendingar i Oppdal på desse samlingane.

Alle er velkomne, også dei under 60+