Familiedag i Bortistu

22.juli, 2018 12.00 Bortistu

*Natursti

*Barneridning

*kaniner og geiter

*trampoline og trø-traktorer

*Leif forteller fra gamle dager i Bortistu

Billett kr 50 pr person.

*Grillmat og kaffemat selges i kafeen i Fjøset