Fjellandbrukskonferansen 2019

19. november 2019 kl. 09:30 — 16:00
Skifer Hotel

Sett av datoen 19.november i kalenderen! Da blir det Fjellandbrukskonferansen på Skifer Hotell på Oppdal. Årets tema er Investeringer- Økonomi- Klima med flere spennende foredragsholdere! I tillegg har vi med oss Halvor Sveen som er gårdbruker i Rendalen, lokalpolitikker, Årets Bygdeprofil 2018 og Farmenvinneren 2017. Jeg skal dit, kommer du?

Fjellandbrukskonferansen 2019- Program Møteleder: HaraldA.Lein, NLR Trøndelag
Kl 09:30Fjellandbrukskonferansen 2019-Starter
Kl 10:00Åpning av FjellandbrukskonferansenTore Bjørkli, Landbruksdirektør Trøndelag
Kl 10:20Investeringer i landbruketJan Ludvik Andreassen, Eika gruppen
Kl 11:00Driftsplanen 5 år etterBernt Fløttum, rådgiver Tine
Kl 11:25Lykkelig som litenSissel Langørgen, mjølkeprodusent på Byneset
Kl 12:00Lunsj
Kl 13:00Mentorordningen i landbruketTorhild S. Mjøen, seniorrådgiver NLRT
Kl 13:20Sætring i praksis▪ Synnøve og Ola Bruholt, mjølkeprodusenter i Rennebu og vinnere av Kulturlandskapsprisen i Trøndelag 2019

▪ Terje Uv, mjølkeprodusent i Rennebu

Kl 13:40Sætra- en viktig ressurs i fjellandbruketAnne Karin E.Botnan, rådgiver NLRT
Kl 13:55KlimakalkulatorenMarie Skogrand, rådgiver NLRT
Kl 14:25Kaffepause
Kl 14:45▪ Grovfôrforskningen i framtiden

▪ Karbonbinding i jord

Ievina Sturite, forsker NIBIO
Kl 15:15I et landbruk i motvind-

Hvordan skape stå-på-vilje og engasjement?

Halvor Sveen, gårdbruker ifra Rendalen, lokalpolitikker, Farmen vinner 2017 og ble kåret til Årets bygdeprofil i Nationen i 2018.
Kl 16:00AvslutningHarald A.Lein