Gudstjeneste.

2.juni, 2019 11.00 Fagerhaug kapell

Gudstjeneste med dåp og nattverd. Arne Aspeland og Elisa Robak. Kirkekaffe.