Gudstjeneste på Kristi himmelfartsdag

30.mai, 2019 11.00 OMM - Oppdal misjons- og menighetshus

Gudstjeneste på Kristi himmelfartsdag. Nattverd. Arne Aspeland og Bjørgunn Tønnesland. Søndagsskole og kirkekaffe.