Høymesse

14.januar, 2018 11.00 Oppdal kirke

Vi synger jula ut – dvs. noen av de julesangene vi ennå ikke har sunget. Tema: Jesu dåp. Arne Aspeland. Alle er hjertelig velkommen! Kirkekaffe?