Pinsedagsmesse

20.mai, 2018 11.00 Oppdal kirke

Høytidsmesse ved prost Øystein Flø og organist Elisa Robak. Nattverd. Velkommen!