HYGGESTUND

12. november 2019 kl. 11:00 — 13:00
Oppdal- misjons og menighetshus