2019

November

Lørdag 30. november

Desember

Tirsdag 3. desember
Søndag 8. desember
Oppdal Gospelkor med venner
Oppdal Kulturhus
Lørdag 14. desember