Kundevalgmøte

27.februar, 2019 19.00 Oppdlalsbankens kantine

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens forstanderskap.

Hvert kundeforhold gir en stemme.

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for kundene.

Det skal velges 2 medlemmer for 4 år.