Kveldsmøter

15.november, 2017 19.30 Lønset Bedehus

Kveldsmøter kl. 19.30, 15. 0g 16. november med taler Kjell Iversen

Enkel bevertning og kolekt.

Hjertelig velkommen!