Loppis

15.juni, 2019 12.00 Sletvold

LAGERTØMMING / ”LOPPIS”
PÅ SLETVOLD 15.JUNI KL. 12-15

Nå skal ALT ut fra lageret!

Overskuddet går til CRP-maskin til BOAS.
Kaffe og vaffelsalg.

Velkommen!

Arr: ODD FELLOW: LOGE 113 SISSIHØ