Møter Oppdal Røde kors

13.februar, 2018 18.00 Fjellvang

MØTER FOR OPPDAL RØDE KORS TIRSDAG 13. FEBRUAR

Sted: Fjellvang

 

VALGMØTER :   Hjelpekorpset   kl. 18.00 og for Besøkstjenesten kl. 18:30

 

EKSTRAORDINÆRT MØTE: Kl. 19:00

 

ÅRSMØTE Kl. 19:30

Frist for innkomne saker: 01.02

Sakspapirer vil være tilgjengelige fra 01.02 og kan fås på henvendelse til

oppdal@strk-redcross.no / Terje Aunøien: 997 42 530

 

Bevertning.

Vel møtt!