Småbarnssang

26. september 2019 kl. 16:30 — 18:00
Omm, Oppdal misjons- og menighetshus, Aunevegen 22

Velkommen til sangstund for barn fra 1-6 år med familie!
Kl 16.30 serveres middag, max kr 150,- pr familie, påmelding til 40601390 innen kl 18 dagen før.
Den som ikke ønsker middag, møter direkte til sangen kl 17.00!