Småbarnssang

21.mai, 2019 16.30 Oppdal misjons- og menighetshus

Vi starter opp med  Småbarnssang for barn fra 1-6 år i Oppdal misjons- og menighetshus (OMM, Aunevegen 22)!

Middag:

Det blir mulighet for å kjøpe middag fra kl 16.30. Etterpå synger vi sammen!

(Middag: max kr 150,- pr familie, påmelding innen kl 18 dagen før til tlf 40 69 13 90)

Den som ikke ønsker mat kan komme direkte til sangen kl 17

For hele familien:

Det gis et alternativt aktivitetstilbud til barn som er eldre enn 6 år og ikke vil delta i  sangen.

Velkommen!

 

For mer informasjon, kontakt menighetskontoret tlf 72 40 42 90 eller se www.facebook.com/oppdaloglonsetmenigheter eller www.oppdal.kirken.no  

Arr: TOPP—Trosopplæring i Oppdal