Temamøte fiskeoppdrett

8.november, 2018 18.30 Driva Hytter

Temamøte om fiskeoppdrettsanlegget. Olav Skjøtskift orienterer.

Kaffespleis.

arr. Driva Hytter og OASE