Oppguiden

– Din veileder til næringslivet i Oppdal
Be om anbud
Be om anbud

Kontaktinformasjon

Om Nyvold Installasjon

TRENGER DU ELEKTRIKER?

Nyvold Installasjon er distriktets største elektriker-bedrift og har lang erfaring på installering i hus, hytter og næringsbygg. Vi innehar høyt kompetansenivå innen sterkstrøm, svakstrøm, alarm, tele og data.

Nyvold Installasjon AS tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor elektro og IKT, dvs. elkraft, sikkerhet, telefoni, datakommunikasjon og kabling for tele og data til nybygg og rehabilitering. Målgruppene er offentlig forvaltning, privat næringsliv og privatkunder i Oppdalsregionen.

REFERANSER FRA TIDLIGERE PROSJEKTER:

TIPS OG RÅD

Elektrofaget er et komplisert og regulert fagområde. Vi ønsker derfor å kunne komme med en del tips og råd knyttet til en elektroteknisk installasjon og til faget generelt. Det er veldig begrenset hva en privatperson kan gjøre av elektroteknisk karakter, her kan du finne ut mer om det.