Oppguiden

– Din veileder til næringslivet i Oppdal
Be om anbud
Be om anbud

Om Oppdal Betong AS

Om oss

Det har vært drevet aktivitet i form av grusuttak ,støping av bygningsblokk, rør og kumringer på området siden 1955.

Arne Stavnes overtok bedriften i 1968 og etablerte Oppdal Betongvarefabrikk. Samme året ble det påbegynt bygging av betongstasjon for produksjon og utkjøring av ferdigbetong. I 1989 ble Oppdal Betongvarefabikk omdannet til aksjeselskap og skiftet samtidig navn til Oppdal Betong AS.  Nåværende eier kjøpte seg inn og eier i dag samtlige aksjer.

 

Hovedproduksjonen i dag er  produksjon og utkjøring av ferdigbetong, grus og singelprodukter. I tilegg produserer vi kommunalvarer og utfører snøbrøyting på kommunale veier. Vi forhandler ”systemblokk” bygningsblokk. Vi er behjelpelig med formidling av profesjonell utlegging og støping av gulv i alle størrelser og toleranseklasser.

I dag er vi fem faste ansatte tilknyttet bedriften samt to til tre ekstra i sesongen.
Daglig leder er John Gunnar Stavnes.

 

Våre ansatte er godt kvalifiserte og har lang erfaring i bransjen. Våre ansatte skal inneha kompetanse og kunnskap til å gi råd og veiledning.  Vi vektlegger punktlighet og god service overfor kundene samt kvalitet i alle ledd. Vi har som mål å være ledende innen bransjen i vår region.

Betongproduksjonen har siden 1996 vært styrt via dataanlegg og prosesstyring.
Programmer overvåker og loggfører fortløpende produksjon. Oppdal Betong AS er sertifisert i henhold til NS-EN 206-1 for produksjon og levering av ferdigbetong utvidet kontroll.  Vi innehar kunnskap, kompetanse og godkjenning for levering av alle typer betong til alle formål.

For utkjøring og levering av ferdigbetong disponerer vi daglig inntil 5 trommelbiler
og 2 kombipumper. Vi har i dag en transportkapasitet på 47 m3 pr. runde.

 

Grus og singelproduksjonen er tilknyttet vårt anlegg 4 km sør for Oppdal.
Her produserer vi betongtilslag til eget bruk.  I tilegg foredler vi morenemasse til ulike grus og  singelprodukter. For produksjon av grus og singelprodukter har vi grovknuser, finknuseverk og sorteringsverk.

Vi har 2 hjullastere, 1 gravemaskin i  tilknytting til produksjon. For utkjøring av grusprodukter har vi  2 egne tippbiler.

 

John Gunnar Stavnes


Daglig leder/Produksjonsleder
Tlf. 72 42 12 66 – 926 30 266
Oppdalbetong@oppdal.com

Ole Tom Tande


Produksjon grus og betong
Tlf. 413 20 900

Hallvard Vognild


Betongpumping, transport og vedlikehold
Tlf. 951 49 779

John Arthur Jamtseter


Betongpumping og transport
Tlf. 976 80 795

Stein Petter Larsen


Betongpumping og transport
Tlf. 924 58 649

Per Martin Foss


Produksjon grustak
Tlf. 905 00 023